Тунелни стелажи – DRIVE-IN

Тунелни стелажи или DRive-in стелажите позволяват да се използва максимално складовото пространство, защото тук отпадат обслужващите коридори.

Тук се получават по-голям брой палетоместа в сравнение със стандартния метод за складиране.

“ЕР ПА ГРУП” ЕООД

4004 Пловдив

бул. “Кукленско шосе” 17

GSM: +359 877 315 718

GSM: +359 898 947 953

Email: office@erpagroup.eu

Запиши се за бюлетин